מחלה פלאורלית 17.12.2019

שימושיות ויעילות CT במיון הראשוני באבחון ביופסיית פלאורה

מחקר זה נועד להעריך יעילות ואמינות של שיטת לקיחת הדגימה הפלאורלית על פי ממצאי CT באבחון המחלה הפלאורלית

מחקר זה נועד להעריך באופן פרוספקטיבי את יעילות ואמינות של בחירת שיטת לקיחת הדגימה הפלאורלית על פי ממצאי בסיס ב-CT בזמן אבחון המחלה הפלאורלית.

מטופלים עם פתולוגיה פלאורלית חולקו ל-3 זרועות לפי ממצאי ה-CT.

זרוע A: מטופלים עם התעבות פלאורלית או נגע נוסף על תפליט פלאורלי. ממטופלים אלה נלקחה דגימה מהפלאורה בעזרת מחט אבראמס בהנחיית CT.

זרוע B: מטופלים עם תפליט פלאורלי בלבד או חשד למחלה שפירה כתוצאה מאסבסט. קבוצה זו עברה תורקוסקופיה רפואית (MT).

זרוע C: מטופלים עם התעבות פלאורלית בלבד. מקבוצה זו נלקחה דגימה בעזרת מחט חותכת בהנחיית אולטרסאונד.

MT תוכננה למטופלים שאצלם לא נמצא אבחון ספציפי לאחר לקיחת דגימה בעזרת מחט אבראמס בהנחיית CT. לאחר שהוערכו גורמי הסיכון למחלה פלאורלית ממאירה אצל מטופלים שאצלם נמצא אבחון היסטופתולוגי של דלקת פיברינית בפלאורה (Fibrinous pleuritic) לאחר MT, למטופלים הוצע להמשיך להליך חודרני.

164 מטופלים נרשמו למחקר. הרגישות האבחנתית אחרי ההליך הראשוני היתה 90.2% בזרוע A,י93.3% בזרוע B,י95.2% בזרוע C ו-92.4% בכלל ההליך האבחנתי.

ערך הניבוי השלילי לכלל ההליך האבחנתי עמד על 90.4% למסותליומה פלאורלית ממאירה, 97.1% למחלה פלאורלית ממאירה מפושטת ו-100% למחלה פלאורלית שחפתית.

לחמישה מקרים אשר הובחנו לאחר MT עם דלקת פיברינית בפלאורה היו גורמי סיכון, כאשר ארבעה מהם (80%) הצביעו על מחלה ממאירה. שיעורי הסיבוכים היו נמוכים ומקובלים.

השימוש ב-CT לבחירת שיטת לקיחת דגימה פלאורלית מתאימה קשור לשיעורי הצלחת אבחנה גבוהים. החוקרים ממליצים להשתמש בעבודת האבחון המוצעת במחקר כאלגוריתם אבחנתי למחלות פלאורליות המצריכות ניתוח היסטופתולוגי. קביעת גורמי הסיכון המנבאים מחלה ממאירה ב-MT במטופלים עם דלקת פיברינית בפלאורה עשויה להיות מועילה בפרקטיקה הקלינית.

מקור: 

Muzaffer, M. et al. (2019) Journal of Bronchology and interventional Pulmonology doi: 10.1097/LBR.0000000000000559

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת פיברינית בפלאורה,  מחלה פלאורלית שחפתית,  מסותליומה פלאורלית ממאירה,  מחט אבראמס,  תפליט פלאורלי,  התעבות פלאורלית
תגובות